ارتباط با ما
شماره تماس‌های سازمان
واحد مشاوره:
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۵ و ۳۳۹۳۱۱۷۹-۰۳۱
واحد صندوق نوآوری و شکوفایی:
۰۳۱-۳۳۹۳۱۱۸۳ و ۳۳۹۳۱۱۸۲-۰۳۱
واحد وبینار و دوره‌های آموزشی:
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۴ و ۳۳۹۳۱۳۹۷-۰۳۱
واحد ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان:
۰۳۱-۳۳۹۳۱۱۸۱ و ۳۳۹۳۱۱۸۲-۰۳۱
واحد رفع نیازهای فناوری:
۰۳۱-۳۳۹۳۱۱۸۳
آدرس دفتر اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، جنب پارکینگ ساحتمان شیخ بهایی، ابتدای خیابان هفتم

تماس با ما