محمد محمدی

محمدرضا محمدی

مربی توسعه فردی و کسب و کار، پژوهشگر، فعال در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و فناورانه. کوچینگ کسب و کار، کوچینگ اسکرام، تحلیل کسب و کار، بازیکاری، چابک سازی کسب و کار، هوشمندسازی کسب و کار، سیستم سازی کسب و کار.

محمدرضا شمشیرگر

محمدرضا شمشیرگر

مدیر تحلیل و طراحی سیستم، مدیر روابط عمومی، مدیر پروژه، پژوهشگر، مدرس دانشگاه. انتخاب به عنوان دانشجوی کارآفرین برتر درنخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی. تقدیر به عنوان پژوهشگر نمونه از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

حسین زین الدین

حسین شیخ زین‌الدین

کارآفرین، مدیر پروژه، برنامه ریزی پروژه، توسعه کسب و کار جدید، اصول و مبانی مدیریت مالی، برنامه استراتژیک، مدیریت و ساختارسازی سازمان‌های دانش بنیان، حل مسئله، برنامه بازاریابی، مدل سازی کسب و کار، مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان.

ابوالفضل کشاورزی

ابوالفضل کشاورزی

تسلط کامل در گرفتن مصاحبه بالینی و تشخیصی، تسلط و آشنایی کامل بر مفاهیم و مهارت‌های درمان شناختی و رفتاری، تسلط کامل بر مفاهیم و اجرای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تسلط کامل بر مفاهیم و اجرای درمان طرحواره درمانی.

جلیل غریبی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. پژوهشگر، مدرس، مؤلف و مترجم. ارائه مشاوره ارزش‌گذاری فناوری به شرکت‌های دانش بنیان و فناور، اجرای پروژه‌های ارزش‌گذاری فناوری. مدرس دروس سطح دکترای مدیریت، راهنمائی، مشاوره و داوری پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری.

محمود رویت‌پور

محقق، مدرس و مشاور کسب و کار و توسعه فروش. مدرس دوره های توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان در سطح کشور. مشاوره، ارائه دهنده زیرساخت و توسعه دهنده برنامه‌های وفاداری و مولف کتاب اصول و فنون.

مجید صالحی

مجید صالحی

بیزینس کوچ مورد تأیید فدراسیون جهانی کوچینگ (ICF). مهندسی فروش، شناسایی و مستند سازی نیازهای فن آورانه صنایع کوچک، تحلیل رفتار خریدار و شخصیت شناسی بر پایه مدل DISC، مدیریت قیمت گذاری، تکنیک‌های فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت شکایات مشتریان، پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان.

مجید عقلایی

مجید عقلایی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی. عضو انجمن مشاوران ستاد فناوری نانو و کریدور خدمات فناوری. عضو انجمن مشاوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

مقداد سیدمحمدی

سید مقداد سیدمحمدی

مشاور در امور سرمایه گذاری و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها. دارای تجربه در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت شرکت‌های مهندسی، مشاوره در حوزه سرمایه‌گذاری و تهیه طرح‌های اقتصادی، توسعه کسب و کار و کارآفرینی. ارائه مشاوره تخصصی به مدیران ارشد، تهیه و ارزیابی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری.