درباره ما

هاب آیریک

یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی آیریک‌هاب، تقویت شرکت‌های فناور و دانش بنیان در شرایط پر ریسک کسب‌وکار است. آیریک‌هاب ابتدا کارش را از ارزیابی شرکت‌های مراکز رشد و پارک علم و فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شروع کرد و با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، سعی کرد بهترین راه‌حل را برای پیشبرد اهداف و رشد سریع، به شرکت‌ها بدهد.

کمک به شرکت‌های فناور از طریق ارزیابی درست، نباید سنگی جلو راه فناور قرار می‌داد بنابراین هوشمند کردن تحلیل‌های توسعه فناور و راه اندازی یک نرم افزار تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شرکت‌های فناور از یک طرف و ایجاد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طرف دیگر باعث شد تا جرقه‌های تشکیل آیریک‌هاب شکل بگیرد. هم اکنون آیریک‌هاب، نرم افزار ارزیابی را توسعه داده و هم کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی شرکت‌های استان‌های اصفهان و چهار محال شده است.

روزهای سخت و آسان بدون توقف گذشتند و آیریک‌هاب هر ساله جزء برترین‌های ارزیابی‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخته شده و تا به امروز دست کم ۱۰۰۰ شرکت را با دقت بالا ارزیابی کرده است. خیلی خوشحالیم که با این ارزیابی‌ها شرکت‌های دانش بنیان و فناور توانسته‌اند از چتر حمایتی استفاده کنند.

روحیه جسورانه و در عین حال آرمانگرای تیم آیریک‌هاب باعث شده که بخش بزرگ توانمندسازی آیریک‌هاب نیز ایجاد شود. در این بخش ارائه  قسمت زیادی از حمایت‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دغدغه ماست که از آموزش، مشاوره و رفع نیاز صنایع تا رفع دغدغه بازار بین الملل را پوشش می‌دهد.

کار کردن در آیریک‌هاب یعنی حرکت بدون توقف. ما راه‌های نرفته را شروع کردیم و جسورانه و با لبخند به اتمام رساندیم.

برانیم تا با تیم هدفمند آیریک‌هاب به استقبال خطرهای پیش رو رویم.