835586104

آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان یکی از جنبه‌های حیاتی و موثر در سازمان‌ها است که به منظور دستیابی به اهداف کلان و بهبود عملکرد سازمانی اجرا می‌شود. این فرآیند شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی، بازخورد و توسعه عملکرد فردی کارکنان است که به منظور بهره‌وری بالاتر و ارتقاء کیفیت خدمات یا تولیدات انجام می‌شود.

توسعه یک سیستم مدیریت عملکرد کارکنان کمک می‌کند تا اهداف سازمانی به دقت و کارآمدانه تر تعیین شوند و کارکنان به شکل بهینه‌تری به این اهداف دست پیدا کنند. این سیستم نه تنها فرآیند ارزیابی عملکرد را دربرمی‌گیرد بلکه فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای و شخصی افراد را نیز فراهم کند.

در مدیریت عملکرد کارکنان، ارتباط فعال بین مدیران و کارکنان اساسی است. با ارائه بازخورد سازنده و انگیزش مناسب، مدیران می‌توانند محیطی را ایجاد کنند که افراد احساس کنند که نقش مهمی در مسیر تحقق اهداف سازمانی ایفا می‌کنند.

در ادامه به بررسی مبانی و اصول مدیریت عملکرد کارکنان پرداخته می‌شود و برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم موثر راه حل های گوناگونی ارائه خواهد داد. مدیریت عملکرد کارکنان نقش مهمی در بهبود فرآیند فرهنگ سازمانی ایجاد می‌کند. که در این بین می‌تواند به مدیران و صاحبان کمک کند تا یک سیستم کارآمد و قوی را داشته باشد و توانمندی های کارکنان را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

در ادامه میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه بازخورهای عملکرد به منظور توسعه منابع انسانی برای حمایت از افراد و تیم ها و افزایش انگیزه و بهبود روحیه آنها و هماهنگی و همسو کردن عملکرد افراد و واحدها با عملکرد سازمان و اهداف عملکردی چگونه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این سوال که ارزیابی عملکرد چیست واهداف آن  بر چه اساسی است، را مورد بررسی قرار دهیم:

ارزیابی عملکرد چیست؟

سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان یعنی مجموعه اقداماتی که برای بررسی جوانب مختلف منابع انسانی یک سازمان انجام می‌شود. در نتیجه این بررسی، می‌توان کارهای لازم برای بهبود عملکرد فردی کارکنان را انجام داد. این کارها می‌تواند در روند تأمین منابع جدید، تغییر در میزان دستمزدها و پاداش‌ها، آموزش اعضای سازمان و…تغییراتی در سازمان ایجاد کند.

مسئله مهمتر این است که چگونه عملکرد پرسنل در جهت تحقق اهداف استراتژی ها و سازمانی قرار می گیرد؟؟؟

اهداف سازمانی و اهداف شخصی هم جهت و در یک راستا قرار می‌گیرد و در صورت تحقق اهداف سازمانی فرد نیز به اهداف فردی دست می یابد و در صورت تحقق اهداف فردی سازمان نیز به اهداف خود دست خواهد یافت.

اهداف ارزیابی عملکرد چیست؟

• زاویه بین اهداف سازمانی و اهداف فردی به صفر نزدیک شود

• ارزیابی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیران جهت کنترل و ثبت وقایع حساس روزانه و کارهای واگذار شده در قالب TASK

• ابزاری جهت کنترل و برنامه ریزی بهتر و شناخت نقاط قوت و ضعف کارکنان در سازمان و جهت بهبود

• ابزاری جهت دیده شدن کارکنان

• شناخت نقاط قوت و ضعف و تهیه برنامه برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت

• حس بهتر کلیه کارکنان در تحقق اهداف سازمانی و داشتن روحیه کارتیمی

•در نظر گرفتن یک مبنا مبتنی بر جهت تصمیم گیری در خصوص سیستم حقوق و دستمزد، مسیر شغلی، جانشین پروری، آموزش و نیازمندی آن، پرداخت وام، رفاهیات و تورها و کمک هزینه سفر، تمدید قرارداد و غیره

• ماندگاری کارکنانی که در راستای اهداف سازمانی فعال می‌باشند .

• بررسی تمدید قرارداد و یا عدم تمدید قرارداد

آموزش مدیریت عملکرد به مدیران صاحب کسب کارها چه نقشی ایفا می‌کند:

آموزش در زمینه مدیریت عملکرد کارکنان یک نقش بسیار حیاتی دارد و اهداف متعددی را در جهت بهبود کارکرد افراد و سازمان به دنبال دارد. در زیر به برخی از نقش‌ها و اهداف اصلی آموزش در مدیریت عملکرد کارکنان اشاره شده است:

✓ آگاهی افزایی: آموزش مدیریت عملکرد به مدیران این امکان را می‌دهد که با مفاهیم و اصول جدید مرتبط با ارزیابی و بهبود عملکرد آشنا شوند. این آگاهی افزایی می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریت عملکرد باعث رشد و ارتقاء در سازمان شود.

✓ توسعه مهارت‌های ارتباطی: مدیریت عملکرد ، نیازمند توانایی‌های ارتباطی قوی است. آموزش به مدیران کمک می‌کند تا مهارت‌های ارتباطی لازم برای انجام ارزیابی‌های کارکنان، ارائه بازخورد موثر و حل مسائل مربوط به عملکرد را توسعه دهند.

✓ استفاده از ابزارها و فنون جدید: با توجه به پیشرفت‌های فناوری و مدل‌های مدیریتی جدید، آموزش به مدیران این امکان را می‌دهد تا از ابزارها و فنون جدید در مدیریت عملکرد استفاده کنند و سازمان را بهبود دهند و باعث ایجاد انگیزه در کارکنان و پرسنل شوند.

اهداف آموزش در مدیریت عملکرد:

✓ ارتقاء کارایی فردی: آموزش به کارکنان و مدیران کمک می‌کند تا مهارت‌ها و دانش لازم برای بهبود عملکرد فردی خود را توسعه دهند و به بهترین شکل ممکن در سازمان خود عمل کنند.

✓ افزایش رضایت شغلی: مدیریت عملکرد کارکنان کلیدی در افزایش رضایت شغلی است. آموزش به مدیران کمک می‌کند تا با ارائه بازخورد مثبت و موجه، ارتباطات فردی را بهبود دهند و رضایت شغلی را افزایش دهند.

✓ تسهیل فرآیند ارزیابی عملکرد: آموزش به مدیران کمک می‌کند تا ارزیابی‌های عملکرد را به دقت انجام دهند و معیارهای مناسب برای ارزیابی پرسنل تعیین کنند. این امر باعث بهبود عدالت و شفافیت در فرآیند ارزیابی پرسنل خواهد شد.

✓ توسعه فرهنگ انگیزشی: آموزش به مدیران کمک می‌کند تا یک فرهنگ سازمانی انگیزشی ایجاد کنند که به کارکنان انگیزه و حمایت مناسب را برای بهبود عملکرد و پیشرفت حرفه‌ای فراهم کند.

از این رو، آموزش در زمینه مدیریت عملکرد نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی فعال و کارآمد در سازمان ایفا می‌کند که به بهبود عملکرد کلان سازمان و ارتقاء کیفیت زندگی شغلی کارکنان کمک می‌کند.

آنچه عاید سازمان میشود:

این آموزش نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد سازمانی، ارتقاء توانمندی‌های کارکنان، و افزایش رضایت اعضای تیم دارد. در زیر به برخی از نتایج کلیدی اموزش مدیریت عملکرد کارکنان اشاره شده است:

✓ افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمانی:

آموزش مدیریت عملکرد به مدیران کمک می‌کند تا روش‌های بهتری برای تعیین اهداف، ارزیابی عملکرد، و مدیریت توانمندی‌های کارکنان را فرا بگیرند. این موارد باعث افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمانی می‌شوند.

✓ توسعه مهارت‌ها و توانمندی‌های کارکنان:

آموزش مدیریت عملکرد به کارکنان این امکان را می‌دهد که مهارت‌ها و توانمندی‌های خود را به بهترین شکل توسعه دهند. این به افراد این امکان را می‌دهد تا بهترین  خود را در محیط کار به نمایش بگذارند.

✓ رشد و توسعه حرفه‌ای:

اموزش مدیریت عملکرد به مدیران این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های رهبری و مدیریتی خود را بهبود بخشند. این به آن‌ها کمک می‌کند تا در مسیر توسعه حرفه‌ای خود پیشرفت کنند.

✓ افزایش رضایت شغلی:

مدیریت عملکرد کارکنان با ارائه بازخورد سازنده و فرصت‌های توسعه، می‌تواند به افزایش رضایت شغلی کارکنان منجر شود. این رضایت شغلی به عنوان یک عامل مهم، به افزایش ماندگاری و عملکرد بهتر افراد کمک می‌کند.

✓ استقرار فرهنگ سازمانی:

آموزش مدیریت عملکرد به فرهنگ سازمانی کمک می‌کند و باعث اطمینان خاطر می‌شود که ارزش‌ها و اهداف سازمان به درستی در کلیه سطوح سازمانی بازتاب یابند. این باعث ایجاد یک انسجام و هماهنگی در روند کار می‌شود.

✓ کاهش اشتباهات ارزیابی: اموزش به مدیران کمک می‌کند تا ارزیابی‌های عملکرد را با دقت و عدالت بیشتری انجام دهند. این باعث کاهش احتمال اشتباهات و ناهماهنگی‌ها در فرآیند ارزیابی می‌شود.

✓ تسهیل فرآیند تغییرات:

اموزش مدیریت عملکرد به سازمان کمک می‌کند که با تغییرات متناسب شود و فرآیند تغییر را به بهترین شکل مدیریت کند. این نقطه مهم است زیرا تغییرات جزئی از روند معمولی کسب و کار هستند.

به طور کلی ، اموزش مدیریت عملکرد نقش بسیار موثری در توسعه سازمان‌ها با ایجاد یک محیط کاری مثبت، افزایش مهارت‌های کارکنان، و ارتقاء بهره‌وری سازمانی ایفا می‌کند. این آموزش به تدریج به تحقق اهداف سازمانی کمک می‌کند و در مسیر توسعه و بهبود مستمر جای می‌گیرد.

باتوجه به مطالبی که در بالا بیان شد ، می‌توان با یک برنامه ریزی درست و اصولی و آموزش صحیح با اساتید برجسته و بنام که در این زمینه فعالیت دارند مشورت کرد و با استفاده از کسب مهارت با دیدن آموزش های گوناگون ، داشتن یک سازمان یکپارچه و منظم را عملی کرد. چراکه با استفاده از ایجاد انگیزه در پرسنل و ارزیابی متعددی که در طی فرآیند انجام می‌شود ، می‌توان به نقاط قوت و ضعف سازمان دسترسی پیدا کرد و یک چارچوب کلی عملکرد مدیریتی اصولی را با این آموزش‌ها پیاده کرد.