5f339702c63a4

امریه در شرکت های دانش بنیان

وجود نیروی انسانی متخصص در شرکت های دانش محور همواره مورد بحث بوده است و با توجه به موج مهاجرت نیروهای متخصص این موضوع به چالشی قابل توجه تبدیل شده است.

از طرفی افراد متعهد و متخصصی هستند که پس از دوران دانش آموختگی خود ملزم به انجام خدمت سربازی هستند که این موضوع باعث فاصله گرفتن آنها از فضای تحصیل و علم آموزی شده و گاها سردی آنها نسبت به فعالیت مربوطه را به دنبال خواهد داشت. لذا بنا بر موارد بیان شده امریه، مزایایی را به همراه دارد تا افراد متخصص و متعهد بتوانند ضمن فعالیت مرتبط و اشتغال به کار در شرکت های دانش بنیان علاوه بر کسب درآمد، پایان خدمت خود را نیز اخذ نمایند و شرکت بستر ساز اشتغال دانش بنیان نیز علاوه بر یافتن نیروی کار مجرب از حضور این افراد در شرکت بهره مند گردد.

جذب نیروی امریه و پذیرش آن نیرو شرایط خاصی را برای شرکت و شخص متقاضی ایجاب می‌کند که می‌بایست حد اقل‌های این شروط محرز شود تا در رقابت سهمیه‌ای زیر ۲۰۰ نفر ماهانه امریه دانش بنیان وجود دارد، شخص متقاضی امریه بتواند مورد پذیرش معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گیرد.

امریه در شرکت‌های دانش بنیان برای اشخاص و شرکت‌ها شرایط متفاوتی دارد.

در ابتدای فرایند، شخصی که قصد دارد به صورت امریه در شرکت دانش بنیان فعالیت کند باید به جست و جو شرکتی بپردازد که با توجه به رزومه کاری شخص، آن شرکت تمایل به جذب ایشان داشته باشد و همچنین فعالیت شخص متقاضی با فرایند تحقیق و توسعه محصول دانش بنیان آن شرکت متناسب باشد.

پس از استخدام شخص در شرکت دانش بنیان موارد ذیل از الزامات مورد نیاز برای شخص متقاضی هنگام ارسال درخواست می‌باشد:

 1. فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی و بالا تر در رشته های غیر علوم پزشکی
 2. کسب سابقه بیمه تمام وقت حد اقل چهار ماه توسط شرکت دانش بنیان
 3. عدم الصاق غیبت در پرونده نظام وظیفه
 4. کسب بیش از ۸۰ امتیاز از لیست امتیازات

لیست موارد دارای امتیاز برای شخص شامل موارد ذیل می‌باشد:

 1. هر ماه سابقه بیمه ۶ امتیاز
 2. مدرک کارشناسی، ارشد و دکتری به ترتیب ۵، ۱۵ و ۲۵ امتیاز
 3. تاهل ۲۰ و هر فرزند ۱۵ امتیاز
 4. شرکت های نوپا و فناور ۲۰ امتیاز
 5. فروش بالای ۵-۱ میلیارد تومان شرکت ۲۰ امتیاز
 6. فروش ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان شرکت ۳۰ امتیاز
 7. فروش بالای ۳۰ میلیارد تومان شرکت ۴۰ امتیاز
 8. استقرار شرکت در استان‌های کم توسعه یافته ۲۰ امتیاز
 9. مدیرعامل و رییس هیات مدیره به ازای هر ماه ۴ امتیاز به شرطی که حداقل ۹ ماه باشد.

شرکتی که قصد بکار گیری نیروی امریه را دارد می‌بایست علاوه بر دارا بودن شرایط ذیل، مبالغی را جهت بیمه نیروهای مسلح، هزینه دوره آموزشی فرد و هزینه نظارت بر امریه ایشان را نیز طی دو فقره چک پرداخت نماید.

 1. یک میلیارد ریال فروش اظهارنامه‌ای یا بیش از ۲۰ نفر پرسنل در لیست بیمه
 2. هر شرکت دانش بنیان در هر سال شمسی در صورت داشتن شرایط لازم تنها مجاز به استفاده از حداکثر ۲، ۳ و ۵ سرباز امریه بنا بر شرایط مربوطه خواهد بود و هر شرکت در هر دوره اعزام تنها می تواند ۲ نفر را همزمان معرفی نماید.
 3. به ازای اعزام بیش از یک نفر، شرکت می‌بایست فروش اظهارنامه‌ای ده میلیارد ریال یا ۵ نفر پرسنل بیمه شده داشته باشد.