Picture1

نشست معرفی چالش‌های فناورانه شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان

حوزه آب و مدیریت آن در سال‌های اخیر با توجه به شدت یافتن میزان خشکسالی اهمیتی صد چندان یافته است. شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان به عنوان مجری اصلی تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آب در این استان در راستای دستیابی به سیاست‌های کارآمد و مناسب، تصمیم به احصاء نیازها و چالش‌های بخش‌های مختلف سازمان خود با همکاری شرکت سنجش و دانش آیریک نمود. در میان موارد ارائه شده، ۶ نیاز که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند، در دستور کار قرار گرفت. این نیازها عبارتند از:
۱) احداث نیروگاه برق آبی بهینه درمسیر خط انتقال آب کاشان به روش PAT
۲) تولید تجهیزات انبوه بهینه شده کنترل برخط آب های زیر زمینی در کلیه چاه‌های موجود در سطح استان
۳) تولید انبوه کنتور هوشمند بهینه شده برای نصب بر روی چاه های استان
۴) تولید تجهیزات انبوه بهینه شده کنترل برخط آب های سطحی در مسیر زاینده‌رود
۵) بررسی و پایش پیامد های خشکسالی در مسیر رودخانه و حوضه تالاب گاوخونی
۶) بررسی منشا میزان آلودگی های ورودی به رودخانه زاینده رود از سراب تا پایاب

کارشناسان شرکت آیریک پس از مطالعه و مشورت گرفتن از اساتید دانشگاه صنعتی، پیش نویس‌ RFP طرح‌های مورد نظر را تهیه نمودند. در گام بعدی شرکت سنجش و دانش آیریک به عنوان کارگزار رسمی معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری از بین بیش از ۲۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان که ارزیابی آن ها را بر عهده داشته است، به شناسایی شرکت‌های مرتبط با حوزه آب پرداخت. در مرحله بعد از بین شرکت‌های مربوطه، شرکت‌های توانمندتر و خلاق‌تر این حوزه انتخاب شدند و از آن‌ها به همراه اساتید دانشگاه‌های اصفهان دعوت به عمل آمد تا در نشستی که به منظور تشریح، تبیین و بررسی موضوعات موردنظر، در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۲ در سالن همایش‌های شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد، حضور یابند و نظرات تکمیلی خود را ارائه نمایند. در این نشست آقای دکتر ابراهیمی معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای، آقای مهندس یوسفیان رئیس بخش پژوهش و تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای و آقای دکتر عابدی ریاست محترم پژوهشکده آب و آبفا دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه تنی چند از دیگر کارشناسان و پژوهشگران حوزه آب در جلسه حضور داشتند. فهرست شرکت‌های حاضر در این نشست به شرح زیر است:
شرکت طیف‌پردازان اسپادانا، سامان انرژی، ماهان الکترونیک پرنیا، کنترل توان نوین پویا، دانا سنجش آب و برق، سپنتا فناوران اسپادانا، آبتین پارسیان پیشرو آپادانا، بهین آب زنده رود، مهندسین مشاور زاینداب، بیناب صنعت سینا، رهیافت صنعت، فناوری اطلاعات مرصاد تراشه، یاسین پژوه و شرکت کاوش آفاق.
نسخه نهایی RFP ها از برآیند نتایج این جلسه تدوین شد و سپس برای شرکت‌های علاقه‌مند در نشست ارسال گردید تا پروپوزال‌های خود را بر مبنای آن آماده نمایند.