صفحه مشاور

خلیل علیزاده
دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)
مدیریت پیشرفته منابع انسانی: تجربه در ایجاد سیستم‌های حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، طبقه‌بندی مشاغل و آموزش تحلیل رفتار سازمانی: توانایی در بررسی رفتار کارکنان و بهبود فرآیندهای سازمانی. آینده‌پژوهی مدیریت پروژه: توانمندی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف. مدیریت استراتژیک منابع انسانی: تدوین استراتژی‌ها و اجرای آن‌ها در سازمان‌ها.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاور مدیریت منابع انسانی در زمینه شناخت انواع ساختارهای سازمانی و الزامات استفاده هر یک از واحدهای داخلی
 • طراحی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب
 • حل چالش‌های مدیریتی مدیران
 • تحلیل و طراحی شغل
 • مدیریت برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی، انتخاب، مصاحبه و ارزیابی افراد و جذب نیروی انسانی جدید
 • کار تیمی و افزایش اثربخشی تیم‌های کاری
 • ارزیابی و تحلیل تیپ شخصیتی افراد شرکت
 • استقرار نظام ارزیابی عملکرد kpi
 • بهبود وفاداری و کارآمدی سرمایه های انسانی، طراحی مدلهای انگیزشی و تعاملی پرسنل
سوابق تحصیلی
 • دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه مدیریت صنعتی تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) با رشته بازرگانی از سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (معادل کاردانی هنر) از دانشگاه تهران
بخشی از سوابق کاری
 • مدیریت منابع انسانی شرکت صنایع غذایی اصفهان فرخنده (تا کنون – ۱۳۹۸):

          – پیاده‌سازی ساختارهای سازمانی
          – استراتژی‌سازی با SWOT-BSC
          – طبقه‌بندی مشاغل
          – مدل‌های کسب و کار

 • مدیریت منابع انسانی و مشاور شرکت برنا باتری (۱۳۹۹ – ۱۳۹۸):

         – ایجاد واحد سرمایه انسانی
         – پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد
         – تدوین چارت سازمانی و شناسنامه شغلی

 • مدیریت سرمایه انسانی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا (۱۳۹۸ – ۱۳۹۵):

         – ایجاد سیستم‌های منابع انسانی
         – ایجاد سیستم‌های آموزش
         – ایجاد سیستم‌های مرخصی و ماموریت

 • مدیریت پروژه فولاد سنگان (۱۳۹۵ – ۱۳۹۴):

         – ایجاد واحد HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست)
         – استراتژی‌سازی با SWOT

 • مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت فراتحقیق سپاهان (۱۳۹۲ – ۱۳۸۷):

         – ایجاد ساختار‌های اداری و منابع انسانی
         – همکاری در ایجاد ساختار صادرات

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید