صفحه مشاور

محمدرضا دانش
MBA
طراحی و ارائه استراتژی سازمان بازرگانی محور، تدوین سیستم بازرگانی وفروش طراحی وارائه سیستم بازرگانی دفاتر ونمایندگی شهرستان ها، طراحی وایجاد سیستم امورصادرات و آموزش پرسنل جهت بازاریابی صادرات، آموزش نیروهای کاری مستقردرفروش و بازرگانی، همکاری درشناسایی ومعرفی نیروهای توانمند مدیریتی وکارشناسی درزمینه ایجاد وتوسعه واحد بازرگانی.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاوره صادرات در زمینه فرآیند‌های صادراتی، مشتری‌یابی بین الملل
 • احصاء استراتژی ورود به بازارهای صادراتی
 • کفایت سنجی صادراتی، تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری، اعتبارات اسنادی
 • مقررات و ضوابط مرتبط با حمل و نقل بین الملل، روش‌های ترخیص و تحویل کالاهای صادراتی، گمرک، اینکوترمز
 • نمایشگاه‌های بین الملل
 • نقل و انتقال ارزی، نحوه اخذ کارت بازرگانی
 • تحقیقات بازار
 • مذاکرات و مکاتبات بازرگانی بین المللی
 • قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، مفاد و صدور پیش فاکتور، اسناد صادراتی، زبان تجاری
سوابق تحصیلی
 • EMBA از کالج مدیریت بین الملل پاریس
 • کارشناسی مهندسی الکترونیک
بخشی از سوابق کاری
 • مدیرعامل شرکت بازرگانی پویا پیوند(۱۳۸۹-۱۳۸۳)
 •  عضو هیئت مدیره شرکت فرانگر صنعت پارسیان (۱۳۹۵-۱۳۸۷)
 •  مشاور بازرگانی و مدیر عامل شرکت اشکان شیمی(۱۳۹۱-۱۳۸۹)
 •  ساختار بازرگانی داخلی و خارجی گروه کارخانجات و معادن سنگ ونوس
 •  عضو کمیته تخصصی مشاوره و بازاریابی درطرح ارتقاء و توانمندسازی واحدهای مشاوره‌ای شرکت شهرک‌های استان اصفهان(۱۳۹۲-۱۳۸۹)
 • کارشناس ارشد عارضه یابی بازرگانی 
 •  بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت بهکامه (۱۳۹۱)
 •  مدیرپروژه طرح جامع تحقیقات بازار داخل و صادراتی شرکت کیمیابافت یزد (۱۳۹۳)
 •  مشاور مدیریت در عارضه یابی سازمان و تدوین ساختار بازرگانی و فروش هلدینگ شرکت سپاهان همراه (۱۳۹۳)
 •  مدیریت، نظارت و اجرای عملیات واردات و صادرات حدود سه هزار مورد ( ۱۳۶۴تا کنون)
 •  پروژه مذاکره، انتخاب و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت EV home
 • مشاور فاینانس خط دو مترو اصفهان 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید