صفحه مشاور

محبوبه مظاهری
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
علاقه مند به حوزه رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی،منتورینگ،کوچینگ و مدیریت آموزش. منتور منابع انسانی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و توسعه مهارت‌های رهبری و حرفه‌ای آن‌ها - مدرس مهارت کوچینگ به منظور توسعه و پرورش توانایی‌های فردی و حرفه‌ای افراد در سازمان‌ها.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاور مدیریت منابع انسانی در زمینه شناخت انواع ساختارهای سازمانی و الزامات استفاده هر یک از واحدهای داخلی
 • طراحی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب
 • حل چالش‌های مدیریتی مدیران
 • تحلیل و طراحی شغل
 • مدیریت برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی، انتخاب، مصاحبه و ارزیابی افراد و جذب نیروی انسانی جدید
 • کار تیمی و افزایش اثربخشی تیم‌های کاری
 • ارزیابی و تحلیل تیپ شخصیتی افراد شرکت
 • استقرار نظام ارزیابی عملکرد kpi
 • بهبود وفاداری و کارآمدی سرمایه های انسانی، طراحی مدل‌های انگیزشی و تعاملی پرسنل
سوابق تحصیلی
 •  کارشناسی ارشد کوچ تحول سطح دو pcc
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
بخشی از سوابق کاری
 • مدیر منابع انسانی در سازمان‌های خصوصی
 •  منتور منابع انسانی در سازمان‌های خصوصی
 •  مدرس مهارت کوچینگ در سازمان‌های دولتی و خصوصی
 •  مربی مسیرشغلی در دانشگاه شریف
 •  منتور کسب و کار در دانشگاه علامه
 •  مشاور جذب و استخدام در استانبول ترکیه (۲۰۳۳-۲۰۱۹)
 •  مشارکت در تالیف کتاب کوچینگ با شرکت مشاوره انگلیسی کانسن در کشورترکیه- ۲۰۲۲
 •  مربی سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۱-۱۳۹۰)
 •  مربی دانشگاه مهرالبرز (۱۳۹۰-۱۳۸۹)

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید