صفحه مشاور

علی شریفی
علی شریفی
دکتری روانشناسی بالینی
تجربه در زمینه‌های روانشناسی و مشاوره، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، صنایع و بهداشت روان. فعالیت در در نقش‌های مختلفی از جمله مشاور، درمانگر، سخنران و مدیر نشریه. آشنا با چالش‌ها و نیازهای روانشناختی در محیط‌های کاری و صنعتی.
حوزهٔ مشاوره
 • روانشناسی
سوابق تحصیلی
 • دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه ایروان
 • فوق لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه تبریز
 • لیسانس روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه اصفهان
بخشی از سوابق کاری
 • روانشناس سرمایه گذاران و صنایع مختلف در  استانداری تبریز
 • کارشناس ارشد روانشناسی در سازمان صنایع و معادن
 • کارشناس ارشد روانشناسی در شرکت پژوهش صنعت سینا
 • مشاور و درمانگر در بیمارستان امام رضا تبریز
 • مشاور و روانشناس مرکز روانشناسیگروه سرمایه گذاری انتخاب – اصفهان  
 • مشاور، درمانگر و سخنران در مرکز مشاوره صدرا – اصفهان
 • مشاور، درمانگر و سخنران در مرکز مشاوره اندیشه – شاهین شهر
 • عضو پیوسته انجمن مشاورۀ ایران
 •  عضوپیوسته سازمان نظام روان شناسی ایران
 • مدیر مسئول نشریه روان نما (۱۳۸۲-۱۳۸۱)
 • کسب مقام نویسندۀ فرھیخته از جشنوارۀ سراسری روابط عمومی‌ھای کشوری – ١٣٨۵
 • دارای مجوز اجرای طرح‌ھای پژوھشی از مرکز جھاد دانشگاھی تبریز – ١٣٨۶ 
 • گواھینامه ویژه دوره ھای بھبود و سلامت مدیران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری – ١٣٨٣ 
 •  گواھینامه) (DISC) جھت اجرای طرحھای بھبود منابع انسانی – ١٣٨٨ 
 • گواھینامه مربی گری بین المللی ھیپنوتیزم سریع. از ھندوستان – ١٣٩٧ 
 • لوح تقدیر از جشنواره تولید محتوای آموزشی تھران.نمایشگاه بین المللی – ١٣٩٧

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید