صفحه مشاور

فرشاد محقق پور
فرشاد محقق پور
Post DBA
کوچ سازمانی، مدرس جذب و استخدام، رفتارشناسی، شخصیت شناسی و مدیریت استعداد. دارای تندیس زرین در دومین کنفرانس بهبود و بازسازی سازمان.
حوزهٔ کوچینگ
 • کوچ عملکرد: بهینه‌سازی عملکرد فردی و تیمی برای رسیدن به نتایج بهتر
 • کوچ شغلی: راهنمایی در مسیر شغلی، انتخاب شغل مناسب و پیشرفت در حرفه
 • کوچ تیمی: کمک به تیم‌ها برای بهبود همکاری، ارتباطات و دستیابی به اهداف مشترک
 • کوچ سازمانی: بهبود عملکرد و فرهنگ سازمانی از طریق راهنمایی و توسعه سازمانی
 • کوچ زندگی: کمک به افراد برای بهبود کیفیت زندگی، تعادل بین کار و زندگی و دستیابی به اهداف شخصی
 • کوچ کارآفرینی: حمایت از کارآفرینان در توسعه کسب و کار، نوآوری و حل چالش‌های کارآفرینی
 • کوچ اقتصادی: تحلیل و مشاوره در زمینه تصمیمات اقتصادی برای بهبود وضعیت مالی
 • کوچ موفقیت: کمک به افراد برای دستیابی به موفقیت در زمینه‌های مختلف زندگی
 • کوچ کسب و کار دیجیتال: راهنمایی در زمینه توسعه و مدیریت کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال
سوابق تحصیلی
 • دانشپذیر Post DBA
 • DBA مدیریت عالی کسب و کار از آموزشگاه عالی آزاد فن پردازان
 • MBA مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران
 • MBA  مدیریت اجرایی
 • کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران از دانشگاه خلیج فارس بوشهر
برخی از سوابق کاری
 • مدیر پروژه
 • عضو هیئت مدیره شرکت آب شکن بوشهر ثبت ۱۰۵۵
 • بیش از ۱۰۰۰جلسه مصاحبه، کوچینگ، ارزیابی تعالی فردی و جلسات فیدبک ریپورت کانون ارزیابی
 • اصلاح فرآیندهای جاری منابع انسانی درون سازمان‌ها طبق مدل تعالی ملی و EFQM اروپا
 • ارزیاب تعالی سازمان‌ها سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرس جذب و استخدام، رفتارشناسی، شخصیت شناسی و مدیریت استعداد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید