صفحه مشاور

مجتبی دروش
مجتبی دروش دهکردی
کارشناسی ارشد حسابداری
مشاور قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و اداره کار. مدیریت پیاده‌ سازی نرم‌افزارهای مالی همکاران سیستم، نوآوران، سپیدار سیستم و امین. تجزیه و تحلیل صورت های مالی و راهکارهای سودآوری صنایع.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاور امور مالی و مالیاتی
 • مشاور بیمه تأمین اجتماعی
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • کارشناسی حسابداری
برخی از سوابق کاری
 • مشاور مالی و مالیاتی شرکت آوا صنعت چهلستون
 • مشاور مالی و مالیاتی شرکت گلسا الیاف اسپادانا
 • مشاور مالی و مالیاتی مجموعه خودروئی قاسمی
 • مدیر امور مالی تولیدی مقوای طلای سفید
 • مدیر امور مالی صنایع غذائی افخم
 • مشاور مالیاتی شرکت نورد و لوله
 • مشاور مالیاتی مجتمع فولاد اردستان
 • مدیر امور مالی شرکت دقیق اتصال دهی سپاهان
 • مدیر امور مالی شرکت تجارت بسیط سپاهان
 • مدیر امور مالی شرکت آغاز دانه سپاهان
 • مدیر امور مالی شرکت همت آفرینان فردا
 • مدیر امور مالی ایران خودرو
 • سرپرست حسابداری شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
 • سرپرست حسابداری شرکت دامینه مهرگستر سپاهان

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید