صفحه مشاور

مهدی مصلحی
محمد مهدی مصلحی
دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)
سابقه 20 ساله فعالیت و مشاوره در زمینه مدیریت منابع انسانی و رهبری در صنایع کوچک و متوسط به خصوص شرکت‌های حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات. کوچینگ، منتورینگ واحدهای کسب و کار، رشد و توسعه مدیران، مشاوره و آموزش.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاور مدیریت منابع انسانی در زمینه شناخت انواع ساختارهای سازمانی و الزامات استفاده هر یک از واحدهای داخلی
 • طراحی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب
 • حل چالش‌های مدیریتی مدیران
 • تحلیل و طراحی شغل
 • مدیریت برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی، انتخاب، مصاحبه و ارزیابی افراد و جذب نیروی انسانی جدید
 • کار تیمی و افزایش اثربخشی تیم‌های کاری
 • ارزیابی و تحلیل تیپ شخصیتی افراد شرکت
 • استقرار نظام ارزیابی عملکرد kpi
 • بهبود وفاداری و کارآمدی سرمایه های انسانی، طراحی مدل‌های انگیزشی و تعاملی پرسنل
سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) گرایش مدیریت منابع انسانی
 • کارشناسی مهندسی صنایع، تکنولوژی صنعتی
بخشی از سوابق کاری
 • معاون منابع انسانی و امور قراردادها در شرکت مهندسی نوپرداز اصفهان (۱۳۹۳ تا کنون)
 • مدیر منابع انسانی در شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز اصفهان (۱۳۹۵-۱۳۹۰)
 • کارشناس برنامه‌ریزی در شرکت نیروکلر اصفهان (۱۳۸۷-۱۳۸۲)

   

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید