صفحه مشاور

یحیی انجمنی
یحیی انجمنی
کارشناس حسابداری
دارای تجربه و مهارت‌های گسترده‌ در زمینه مالیات، حسابداری و مدیریت مالی. ایجاد اتوماسیون مالی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر برای شرکت‌ها. تدریس حسابداری کاربردی و حرفه‌ای جهت حسابداری شرکت‌ها.
حوزهٔ مشاوره
 • مشاور امور مالی و مالیاتی
 • مشاور بیمه تأمین اجتماعی
سوابق تحصیلی
 • کارشناس حسابداری
برخی از سوابق کاری
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت ربات آریا (۱۳۸۸-۱۳۸۷
 • ایجاد اتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت بهسازصنعت یکتا (۱۳۹۱-۱۳۸۹)
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریردفاتر شرکت دیباپژوهان (۱۳۹۱-۱۳۸۹)
 • مدیر مالی شرکت تواتر سپاهان (۱۳۹۷-۱۳۹۰)
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت آموت امن اسپادان (۱۳۹۷-۱۳۹۰)
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت هوشمندصنعت (۱۳۹۰-۱۳۸۷)
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت منشورصنعت پارس (۱۳۹۲-۱۳۸۷)
 • ایجاداتوماسیون مالی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت پایاصنعت (۱۳۹۱-۱۳۹۰)
 • حسابدار صندوق قرض الحسنه الزهرا(س)
 • مدیر مالی شرکت پایاتجارت اسپادان
 • مدیر مالی شرکت امین حفاظ
 • مشاورمالی شرکت دادبان رایانه
 • مشاوره و ایجاد اتوماسیون مالی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی وتحریر دفاتر شرکت سنجش گستر
 • مشاوره و ایجاد اتوماسیون مالی و تنظیم اظهارنامه
 • تدریس حسابداری کاربردی و حرفه‌ای جهت حسابداری شرکت‌ها
 • صاحب سبک در مرتب کردن حساب‌های آشفته و بهم ریخته شرکت‌ها
 • مشاوره ساعتی امور مالی و بیمه به بیش از ۶۹ شرکت دانش بنیان و غیر دانش بنیان

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید