صفحه مشاور

سید جواد صالح زاده
کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم‌های اقتصادی
تجربه و مهارت‌ در زمینه مدیریت پروژه، بهبود فرآیندها و استانداردهای مدیریتی. نگهداری و پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی. توانایی در مدیریت منابع، تیم‌ها و پروژه‌ها. انجام طرح تحلیل فضای کسب و کار به منظور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی.
حوزهٔ مشاوره
 • عارضه یابی کسب و کار
سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی از دانشگاه صنعتی اصفهان
بخشی از سوابق کاری
 • مدیرعامل شرکت آرمان نگار اسپادان (۱۳۸۸تا کنون)
 • مسئول واحد صنایع شرکت قند نقش جهان سال (۱۳۸۸-۱۳۸۷)
  ۱.بازنگری سند راهبردی شرکت
  ۲.طراحی و پیادهسازی سیستم کنترل پروژه
  ۳.انجام طرح تحلیل فضای کسب و کار
  ۴.مستندسازی فرآیند خودارزیابی و تهیه اظهارنامه بر اساس مدل EFQM جهت شرکت در جوایز مختلف از جمله مدیریت سبز و توانمندی منابع انسانی
  ۵.بررسی پیاده سازی پروژه های کیفیت از جمله ۵Sو ۶ سیگما
  ۶.نگهداری از سیستم‌ها و استانداردهای مدیریتی شامل ایزو ۲۲۰۰۰ ،۱۴۰۰۱ ،۹۰۰۱و OHSAS 18000
 • کارشناس ارشد پروژه بازنگری سند راهبردی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان
 • بودجه ریزی عملیاتی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان
 • کارشناس ارشد پروژه بازاریابی صنعت پلاستیک در کشورهای عراق، ازبکستان و قرقیزستان وزارت صنایع و معادن
 • پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد سازمان بازیافت شهرداری اصفهان بر اساس بازخورد ۳۶۰درجه و کارت امتیازی متوازن
 • مدیر پروژه طراحی ساختار سازمانی و بازطراحی مشاغل موجود شرکت مترو اصفهان
 • بازنگری سند راهبردی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
 • زمانسنجی و کار سنجی واحد انباشت و برداشت شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • زمانسنجی و کار سنجی شرکت قارچ یکتای سپاهان
 • استخراج و نهایی سازی شرح وظایف پرسنل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید