صفحه مشاور

حسین توحیدی
حسین توحیدی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تحلیل‌گر و مشاور مدیریت، معلم و کوچ تفکر. تفکر‌سیستمی، مدیریت ‌استراتژیک، مدیریت‌ پروژه، فرهنگ‌ و‌ تعاملات‌ سازمانی، مسئولیت‌پذیری‌ شرکتی، تفکر‌نقاد، حل‌ مسئله، ارتباط‌ مؤثر، برنامه‌ریزی ارزیابی‌ و‌ تصمیم‌گیری.
حوزهٔ مشاوره
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت پروژه
 • تفکر سیستمی
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی
 • کارشناسی مهندسی شیمی
بخشی از سوابق کاری
 • پارتنر – مدرسه مدیریت ناول: طراحی و اجرای اولین دوره تربیت رهبران نوآور جوان (تُرنج) از ۱۳۹۹ تا کنون
 • مشاور مدیرعامل شرکت کاغذ پارس: طراحی مدل حاکمیتی و ساختار هلدینگ از ۱۳۹۹ تا کنون
 • مشاورشرکت گسترش انرژی پاسارگاد: طراحی مدل ارزیابی هیئت‌ مدیره‌های هلدینگ (۱۴۰۰-۱۳۹۸)
 • مدیر‌پروژه‌ و‌ مشاور‌ شرکت‌ مشاوره‌ مدیریت‌ مپنا‌: کوچینگ مدیران مپنا (۱۳۹۹-۱۳۹۴)
 • مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی: طرح‌ریزی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی – ۱۳۹۵
 • مشاور برنامه‌ریزی بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • پژوهشگر انجمن مدیریت سبز ایران – (تابستان و پاییز ۹۱)
 • پژوهشگر شرکت مشاوره مدیریت دانش‌پژوهان نوآور (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • پژوهشگر و عضو کمیته اجرایی، گروه پژوهشی‌ آموزشی آسمان، دانشگاه صنعتی شریف از ۱۳۹۳ تاکنون
 • مشاور اجرایی مؤسسه مطالعاتی حامیان فردا در حوزۀ طراحی ساختار و برنامه‌ریزی (۱۳۹۵-۱۳۹۳)

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید