صفحه مشاور

ابوالفضل کشاورزی
ابوالفضل کشاورزی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تسلط کامل در گرفتن مصاحبه بالینی و تشخیصی، تسلط و آشنایی کامل بر مفاهیم و مهارت‌های درمان شناختی و رفتاری، تسلط کامل بر مفاهیم و اجرای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تسلط کامل بر مفاهیم و اجرای درمان طرحواره درمانی.
حوزهٔ مشاوره
 • روانشناسی
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه اصفهان
بخشی از سوابق کاری
 • مرکز مشاوره شفق انجام مصاحبه بالینی
 • مرکز مشاوره شفق اجرای تست های Mcmi – Mmpi و وکسلر کودکان
 • مرکز مشاوره شفق مشاوره تلفنی
 • مرکز مشاوره آفاق مشاوره ازدواج (طلاق)
 • مرکز مشاوره آفاق برگزاری کارگاه اموزشی- درمانی
 • مرکز مشاوره آفاق روان درمانی فردی/گروهی
 • کمیته امداد برگزاری کارگاه اموزشی و روان درمانی فردی
 • اداره بهزیستی مصاحبه تشخیصی و اجرای تست های Mcmi – Mmpi و وکسلر
 • مرکز مشاوره آیین اجرای تست های Mcmi – Mmpi و وکسلر
 • مرکز مشاوره نگرش برتر روان درمانی فردی/گروهی – برگزاری کارگاه و…
 • برگزاری کارگاه‌های اموزشی-درمانی با موضوعاتی چون: مدیریت خشم، مدیریت استرس، رفتار قاطعانه و ابراز وجود (جرأت ورزی)، عزت نفس، اعتماد به نفس و خودکارامدی و غلبه بر خلق منفی(افسردگی،ترس و اضطراب) 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید