صفحه مشاور

حسین زین الدین
حسین شیخ زین‌الدین
کارشناس ارشد مهندسی عمران
کارآفرین، مدیر پروژه، برنامه ریزی پروژه، توسعه کسب و کار جدید، اصول و مبانی مدیریت مالی، برنامه استراتژیک، مدیریت و ساختارسازی سازمان‌های دانش بنیان، حل مسئله، برنامه بازاریابی، مدل سازی کسب و کار، مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان.
حوزهٔ مشاوره
 • مدیریت پروژه
 • مدل‌سازی کسب و کار
 • کارآفرینی
 • توسعه کسب و کار
سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی مهندسی عمران – عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
بخشی از سوابق کاری
 • موسس، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دانش بنیان بیتا پلیمر فردانگر از ۱۳۹۸تا کنون
 •  موسس و عضو هیئت مدیره شرکت فناور ریوا سرویس شدآمد از ۱۳۹۹تا کنون
 •  عضو هیئت مدیره شرکت سپنتا سازه از ۱۴۰۰تاکنون
 • رئیس اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (۱۳۹۸-۱۳۹۷)
 •  عضو هیئت مدیره شرکت پژواک طرح ایرانیان از ۱۳۹۸تا کنون
 •  عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پژواک طرح ایرانیان (۱۳۹۷-۱۳۹۰)
 •  همکاری با شرکت محاسبان پارس طرح (۱۳۹۰-۱۳۸۷)
 • همکاری با گروه پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۷-۱۳۸۷)
 •  مسئول پروژه‌های بخش حمل و نقل و ترافیک گروه پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • مدرس دروس مهندسی روسازی، مهندسی راه آهن و راهسازی، دانشگاه غیرانتفاعی عقیق (۱۳۹۵-۱۳۹۰)
 • مدرس دروس مهندسی حمل و نقل، مهندسی روسازی، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد (۱۳۹۳-۱۳۹۱)
 • مدرس درس راهسازی، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • مدرس درس برنامه‌ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید