صفحه مشاور

محمدجواد هادیان
محمد جواد هادیان
کارشناس ارشد مکانیک
مشاور نظام وظیفه و امریه و پروژه جایگزین خدمت.
حوزهٔ مشاوره
  • نظام وظیفه و امریه
  • مشاور نظام وظیفه در حوزه بررسی شرایط امریه و اخذ پروژه جایگزین خدمت
  • بررسی شرایط سرباز فناور
  • بررسی شرایط شرکت جهت جذب نیروی امریه
  • نحوه ثبت نام در سامانه
سوابق تحصیلی
  • کارشناس مکانیک گرایش جامدات از دانشگاه آزاد اسلمی واحد نجف‌آ‌باد
  • کارشناس ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه آزاد اسلمی واحد نجف‌آباد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید