مجله آیریک هاب

شناسنامه سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار محترم، اطلاعات خواسته شده در این فرم، جهت آشنایی با شما در راستای گزینش درست کارگزار، در زمینه معرفی

خلیل علیزاده

مدیریت پیشرفته منابع انسانی: تجربه در ایجاد سیستم‌های حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، طبقه‌بندی مشاغل و آموزش
تحلیل رفتار

کوچینگ چیست؟

کوچینگ (coaching) در واقع نوعی فرایند همراهی، راهنمایی و پشتیبانی است. در این فرایند کوچ یا مربی با استفاده از