مجله آیریک هاب

رویداد استانی تا ثریا

رویداد تا ثریا با متولی‌گری شرکت پیشگامان توسعه دانش در سطح ملی و استانی برگزار می‌گردد. برای برگزاری این رویداد