مجله آیریک هاب
مهدی مرادی

مهدی مرادی

مدل‌سازی و تولید تجهیزات خودرویی،
مهارت‌های مدل‌سازی و طراحی مکانیکی، توسعه و خودکارسازی دستگاه‌ها، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و

مهران کرمی

مهران کرمی

ارزش‌گذاری استارتاپ،سرمایه گذاری استارتاپ،مدیریت و راه اندازی شتابدهنده،
ایجاد استارتاپ استودیو،خلاقیت و نوآوری سازمانی،تیم سازی،برنامه نویسی، برگزاری و مدیریت