مجله آیریک هاب
مقداد سیدمحمدی

سید مقداد سیدمحمدی

مشاور در امور سرمایه گذاری و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها. دارای تجربه در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت شرکت‌های مهندسی، مشاوره

محمد حسن روحی

محمد حسن روحی

سابقه مدیریت در شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، بودجه و توسعه کسب‌وکار، فعالیت در صنایع مختلف مانند فرش، قطعه‌سازی، خدمات مالی

مسعود امیری

مسعود امیری

کارشناس و مدیر پروژه‌ در زمان‌سنجی، کارسنجی، برنامه‌ریزی تولید و توسعه سیستم‌های کنترل در بخش‌های مختلف صنعتی. تهیه طرح‌های کسب