مجله آیریک هاب
ابوالفضل کشاورزی

ابوالفضل کشاورزی

تسلط کامل در گرفتن مصاحبه بالینی و تشخیصی، تسلط و آشنایی کامل بر مفاهیم و مهارت‌های درمان شناختی و رفتاری،

علی شریفی

علی شریفی

تجربه در زمینه‌های روانشناسی و مشاوره، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، صنایع و بهداشت روان. فعالیت در در نقش‌های مختلفی از