مجله آیریک هاب
محسن علامه

سید محسن علامه

دانشیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مشاور منابع انسانی، تجربیات گسترده‌ در حوزه مدیریت، مشاوره، تدریس و آموزش. طراحی و اجرای