مجله آیریک هاب
مهدیس عارف پور

مهدیس عارف‌پور

کارشناس ارشد اقتصاد – بازاریابی با سابقه کار در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار داخلی و بین المللی به عنوان

علی شریعت

علی شریعت

تجربیات گسترده و متنوع در حوزه‌های واردات، صادرات، بازرگانی و مدیریت پروژه‌های بین‌المللی، توانایی در تحلیل و ورود به بازارهای

محسن میرزرگر

محسن میرزرگر

مدرس و مشاور بازاریابی، مدرس و منتور شتابدهنده بازاریابی و فروش، تدریس و مشاوره دوره‌های کاربردی مدیریت. طراحی و اجرای

محمدرضا دانش

طراحی و ارائه استراتژی سازمان بازرگانی محور، تدوین سیستم بازرگانی وفروش طراحی وارائه سیستم بازرگانی دفاتر ونمایندگی شهرستان ها، طراحی