مجله آیریک هاب
مرضیه یعقوبی

مرضیه یعقوبی

فارغ التحصیل مدیریت فناوری از دانشگاه علامه که به مدت پنج سال در حوزه مالکیت فکری مشغول به کار است