مجله آیریک هاب
مهدی مصلحی

محمد مهدی مصلحی

سابقه ۲۰ ساله فعالیت و مشاوره در زمینه مدیریت منابع انسانی و رهبری در صنایع کوچک و متوسط به خصوص

محبوبه مظاهری

علاقه مند به حوزه رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی،منتورینگ،کوچینگ و
مدیریت آموزش. منتور منابع انسانی در جهت بهبود عملکرد

مسعود یحیی آبادی

مسعود یحیی آبادی

دارای تجربه در حوزه‌های مختلف مدیریتی و فناوری اطلاعات. توانایی در مدیریت تعارضات و اختلافات در چهارچوب‌های قانونی، مدرس،